เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านศิลปะ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน…ศิลปะ

                                          เรียนรู้คณิตศาสตร์….ผ่านศิลปะ

             พูดถึงศิลปะกับคณิตศาสตร์  เราจะนึกถึงสิ่งที่อยู่กันข้ามกัน เป็นผลของการทำงานจากการควบคุมของสมองคนละซีก   (คณิตศาสตร์-สมองซีกซ้าย  ศิลปะ-สมองซีกขวา)  

แต่ถ้าพิจารณากันละเอียด  เราจะพบว่า ในเรื่องของศิลปะมีคณิตศาสตร์เข้าไปปะปนอยู่มากมาย และความสามารถทางศิลปะก็มีส่วนช่วยให้ความสามารถทางคณิตศาสตร์โดดเด่นขึ้นด้วย   

             งานศิลปะแขนงต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานวาดภาพ งานปั้น งานสาน งานเย็บปักถักร้อย ฯลฯ  ล้วนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนคณิตศาสตร์ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องทำด้วยความสนุก

สนาน ไม่กดดันว่าเด็กต้องทำได้ หรือได้เรียนรู้ แต่การค่อยๆ สอน ค่อยดู ร่วมกันจะส่งผลดีต่อเด็กมากกว่า 

 * ศิลปะช่วยให้เรียนรู้จำนวนนับ ขนาด และรูปทรง

              การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านศิลปะเกิดได้ตลอดเวลา  เช่น เวลาเราวาดภาพสิ่งต่างๆ  ขึ้นมา ในภาพก็จะมี (เช่น)  ต้นไม้ 2  ต้น ดอกไม้ 1 ดอก คน 3 คน เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้

เรื่องค่าของตัวเลขและจำนวนนับ  เช่น  1 2 3…ตามจำนวนของสิ่งที่มีอยู่ในภาพ แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยซักคอยถามเขา เพื่อให้สมองของลูกได้ทำงานเก็บเกี่ยวข้อมูลเหล่านี้

              เพราะคณิตศาสตร์ไม่ได้มีเฉพาะตัวเลข  แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องรูปทรงที่แตกต่าง เช่น เล็ก ใหญ่ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกลม ถ้าในภาพวาด 1 ภาพ ที่มีทั้งดวงอาทิตย์

คลื่นทะเล เรือใบ เก้าอี้ชายหาด ต้นมะพร้าว ฯลฯ ที่ล้วนมีมีรูปทรงที่แตกต่างกัน เด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงผ่านภาพวาดได้

 * ศิลปะช่วยให้เรียนรู้มิติสัมพันธ์

             เมื่อมองภาพ  เด็กอาจสงสัยว่า ทำไมเรือใบถึงอยู่ลึกเข้าไปในภาพเมื่อเปรียบเทียบกับคลื่นทะเล หรือทำไมเก้าอี้ชายหาดถึงอยู่ใกล้ตาเรามากกว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกล

ออกไป นั่นคือเรื่องของมิติสัมพันธ์  ซึ่งงานปั้นช่วยให้เด็กเรียนรู้มิติสัมพันธ์ได้ดีกว่าภาพวาด  เพราะงานปั้นจะมีทั้งความกว้าง ความยาว และความลึกหรือความหนา โดยเด็กจะทำงานปั้นได้ดี

เมื่ออายุ 5-6 ขวบ เพราะความเข้าใจเรื่องมิติสัมพันธ์ที่ค่อยๆ  พัฒนาตามอายุ

 *เมื่อพ่อแม่ไม่เก่งศิลปะ

           พ่อแม่ไม่เก่งศิลปะ จะนำศิลปะมาสอนให้ลูกเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างไรล่ะ…เรื่องนี้ไม่สำคัญเลย  มีวิธีมากมายที่เราจะนำศิลปะมาเป็นสื่อสอนคณิตศาสตร์ลูก

* ย้ำ   เช่น ลูกเห็นเลข 3  ที่เราเขียนลงบนกระดาษ เขาจะรู้ว่าตัวเลขนี้เรียกว่าอะไร พอไปเห็นภาพวาดดอกไม้ 3 ดอก  พร้อมตัวเลข 3  กำกับอยู่ข้างๆ นั่นเท่ากับเป็นการย้ำ

การเชื่อมโยงจำนวนที่สัมพันธ์กับตัวเลข 3 ให้ลูกอีกครั้งว่าคือเลขอะไร และความหมายของตัวเลขนี้คืออะไร เมื่อเขาเห็นตัวเลขนี้อีกในครั้งต่อไปก็จะจำได้

* ต่อเติม เด็กๆ ต้องมีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับข้องลักษณะภาพที่ต้องการให้วาดพอสมควร  เช่น  เขาควรรู้ว่าดอกกุหลาบมีลักษณะอย่างไร  เช่น เมื่อคุณพ่อคุณแม่วาดกิ่งไม้หรือ

ลำต้นไม้ลงบนกระดาษเปล่าๆ แล้วให้ลูกวาดดอกกุหลาบให้กับกิ่งหรือต้นไม้นั้น  ลูกจะเชื่อมโยและคิดถึงภาพดอกกุหลาบที่เขาเคยรู้จัก  ต่อจากนั้นเขาจะวาดรูปนั้นๆ ออกมาได้เอง  

เรียกว่าได้ใช้จินตนาการส่วนตัวต่อเติมชิ้นงานจากภาพเดิมที่เคยรับรู้  

* สร้างงานใหม่ ชวนลูกคิดค้นประดิษฐ์งานศิลปะด้วยตัวเอง เช่น สร้างต้นไม้เล็กๆ ขึ้นเองจากกิ่งไม้เล็กๆ หลายๆ กิ่งมาต่อกัน หรือใช้ก้อนหินเล็กๆ วางเรียงกันเป็นกลีบดอกไม้

ซึ่งเด็กจะทำอย่างนี้ได้เขาต้องเข้าใจภาพรวมของสิ่งที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่

* ค้นหา เช่น เราหาภาพๆ หนึ่ง ที่มีทั้งสัตว์ต่างๆ ต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ อยู่เต็มไปหมด จากนั้นให้ลูกค้นหาว่าสัตว์ตัวนั้นๆ เรียกว่าอะไร ต้นไม้มีชื่ออะไร ดอกไม้ชนิดนั้น มีกี่กลีบ กลีบมีสีอะไรบ้าง  คำถามทั้งหมดจะช่วยลูกเรื่องคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปในตัว

* เทคนิคสอนคณิตศาสตร์ผ่านศิลปะตามวัย

* วัย 2-3 ขวบ   ให้ลูกวาดรูปขึ้นมาสัก 1 รูป โดยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้เขานิดๆ หน่อยๆ เช่น  ให้เขาวาดรูปบ้านให้ดู สัก 2-3 หลัง ลูกก็จะค่อยๆ เรียนรู้เรื่องตัวเลข สีสัน รูปทรงไป  

* 3-4 ขวบ    สามารถเพิ่มความยากในเรื่องงานศิลปะให้ลูกได้  เช่น จากวาดภาพระบายสี อาจจะพัฒนาไปเป็นการปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปสัตว์ หรือรูปสิ่งของ ลูกจะได้เรียนรู้เรื่องการกะ การคำนวณ  เช่น ขนาดขาหรือแขนสัตว์ ควรเป็นรูปทรงที่ใหญ่หรือเล็ก เป็นต้น

* 5  ขึ้นไป    เป็นวัยที่ลูกจะเรียนรู้มิติสัมพันธ์ผ่านการปั้นได้ดี  หรือให้ลูกร้อยลูกปัดขนาดและสีสันต่างๆ โดยให้ลูกร้อยตามโจทย์ที่กำหนด เช่น  ลูกปัดกลมสีแดง = 3  สีฟ้า = 5 

 สีเขียว =3  ให้ลูกบวกเลขตามลูกปัดที่ร้อยมา เป็นต้น 

 พัฒนาคณิตศาสตร์ผ่านการร้อยลูกปัด

                ปัจจุบัน งานศิลปะอย่างการร้อยลูกปัด (ซึ่งวัสดุที่ใช้ร้อยมีหลากหลายกันไป เช่น ลูกปัดไม้ หลอด ถ้วยกระดาษ ฯลฯ)  ได้ถูกนำไปใช้ในการให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น

 ทั้งนี้เพราะการร้อยลูกปัดทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาและเรียนรู้…

* ความคิดสร้างสรรค์     – เด็กๆ ต้องคิดว่าเขาจะร้อยอย่างไรลูกปัดของตนจะออกมาสวยงาม จะร้อยสีไหนก่อน-หลังดี

* เรียนรู้การบวก –  คุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดโจทย์ว่าสิ่งที่จะให้ลูกนำมาใช้ร้อยนั้นมีค่าเท่าไหร่ เมื่อร้อยเสร็จ เด็กๆ ก็นำมาบวกกัน เช่น…

ลูกปัดใหญ่ =  12         ลูกปัดเล็ก = 5           หลอดดูด = 8       ถ้วยกระดาษเล็ก = 9

เมื่อร้อยเสร็จ เด็กๆ ก็มานั่งนับจำนวนของแต่อย่างที่ใช้ แล้วเขียนตัวเลขลงกระดาษ สุดท้ายก็รวมจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณพ่อคุณแม่ก็ดูคำตอบที่ลูกรวมได้

* เรียนรู้ขนาด- รูปทรง –สีสัน –  สำหรับเด็กเล็กๆ ควรใช้ลวดกำมะหยี่เป็นแกนสำหรับร้อย  จะดีกว่าการใช้ด้าย เพราะมีขนาดใหญ่กว่า  คุณพ่อคุณแม่สามารถถามถึงสี ขนาด ฯลฯ

ทำให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องขนาด รูปทรง สีสันไปในตัว

*  ฝึกคิดเป็นระบบ –  การร้อยลูกปัดจะช่วยฝึกความคิดเป็นระบบให้เด็กได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนคณิตศาสตร์  การร้อยลูกปัดเป็นชุดจะช่วยพัฒนาความคิดเป็นระบบให้เด็กได้

 โดยคุณพ่อคุณแม่อาจกำหนดชุดตัวเลขขึ้นมาให้เด็กร้อยสิ่งของตามชุดตัวเลขที่กำหนดขึ้นมา เช่น 8 9 12 เด็กก็จะร้อยหลอดดูด ถ้วยกระดาษ ลูกปัดใหญ่ เป็นต้น 

Advertisements

กระดาษแสนสวย

การพับรูปสามมิติ